Wyposażenie techniczne

 1. Powierzchnia produkcyjna ( hale produkcyjne ) - 2 000 m2
 2. Powierzchnie zewnętrzne (place) - 10 000 m2
 3. Na wyposażeniu zakładu znajdują się urządzenia i maszyny m.in.:
  • Dźwigi samochodowe o udźwigu 12,5 i 20 Ton
  • Suwnica pomostowa o wymiarach 12m x 24m i maksymalnym udźwigu 12,5 Ton
  • Urządzenie do piaskowania typ OSC-300, wydajność 15m2/h
   • czyszczenie strumieniowe konstrukcji stalowych
  • Pompa hydrodynamiczna bez powietrza typ ST-MAX 495
   • lakierowanie elementów stalowych

 

 

 Nożyce gilotynowe typ Casanova VC 22 gr. blachy do 16 mm,
szerokość 3 m
 Prasa krawędziowa typ KM-5/2500 gr. blachy do 5mm,
szerokość 2500mm,
max. kąt zaginania 1800
   
   
 Tokarka typ PORĘBA, długość toczenia 5m,
max średnica do 800mm
 Walcarka do blach
Kąt zawijania minimum 350 mm, szerokość 3 m
   
   
 Wiertarka promieniowa typ 2A576
wysokość słupa 2,1 m, promień 2m.
 
X-dream.pl