Usługi remontowo-konserwacyjne urządzeń energetycznych

Spółka JAREM specjalizuje się w remontach urządzeń energetycznych oraz sieci cieplnych i wodnych. Wykonujemy głównie remonty:

  • urządzeń pomocniczych kotła - młyny węglowe, podajniki węgla, odżużlacze pyłoprzewody, wentylatory młynów i spalin oraz wspomagające instalacje odsiarczania spalin
  • urządzeń nawęglania, odpopielania i maszynowni
  • urządzeń elektrycznych
  • obrotowych podgrzewaczy powietrza

 

Remont podajnika węgla Remont młyna węglowego
   
Remont wentylatora młynowego
   

 

X-dream.pl